บ้านเครื่องคุณรัตน์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  31,676
  1,827

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง
คำอธิบาย :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่องขุนช้างขุนแผน ที่เห็นในภาพเป็นขุนแผนและนางวันทอง
คำสำคัญ :   การแสดง, ลิเกทรงเครื่อง, การแสดงพื้นบ้าน, ลิเก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
เจ้าของผลงานร่วม :   คณะกรณ์กัญจนรัตน์, สันติ สวนศรี, นฤพนธ์ กลิ่นพยอม, ศิริวรรณ อ่อนสัมกฤษณ์, บ้านเครื่องคุณรัตน์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล