จารุวรรณ สุขสาคร

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  14,866
  537

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การรำซัดไหว้ครูละครชาตรี
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   รำซัดไหว้ครู, รำซัด, ไหว้ครู, ละคร, ชาตรี, นาฏศิลป์, ละครชาตรี, ศิลปะการแสดง, ละครรำ, บูรพศิลปินกระทรวงวัฒนธรรม, การรำ, ท่ารำ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ
เจ้าของผลงานร่วม :   จารุวรรณ สุขสาคร, สันติ สวนศรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล