บทเจริญพระพุทธมนต์

ข้อมูลผลงาน

  213      194     
 
Creative Commons License
บทเจริญพระพุทธมนต์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บทเจริญพระพุทธมนต์
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมประชาสัมพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักนายกรัฐมนตรี
คำสำคัญ :   วันเเม่, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, บทสวดมนต์, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ