ใบงาน: หอมกลิ่นเครื่องเทศ

610      284
 
Creative Commons License
ใบงาน: หอมกลิ่นเครื่องเทศ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ใบงาน: หอมกลิ่นเครื่องเทศ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เครื่องเทศ (Spices) เป็นพืชพื้นถิ่นในดินแดนเขตร้อนโดยเฉพาะในแถบพื้นที่เขตเส้นศูนย์สูตร ปลูกกันมากในแถบหมู่เกาะอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนามคนนิยมนำมาใช้ปรุงอาหารเพื่อช่วยเพิ่มทั้งกลิ่นและรสชาติของอาหาร นอกจากนี้ในเครื่องเทศบางชนิดมีสารที่เป็นตัวยาเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นยาสมุนไพร (Herbs) ที่ใช่้รักษาโรคจึงมักมีเครื่องเทศเป็นส่วนผสมด้วยกลิ่นหอมและรสจัดของเครื่องเทศเป็นที่ต้องการมากในตลาดยุโรป และมีราคาสูงมากซื้อ-ขายตามน้ำหนักเช่นเดียวกับทองคำ เครื่องเทศจึงกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ใบงาน, อบเชย, ยี่หร่า, กระวาน, สินค้าส่งออก, ปรุงอาหาร, มิวเซียมสยาม, สินค้าสุวรรณภูมิ, สื่อการรเรียนรู้, พริกไทย, ยาสมุนไพร, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ยารักษาโรค, เครื่องเทศ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.5, ป.6, ม.1, ม.2
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). ใบงาน: หอมกลิ่นเครื่องเทศ, 22 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107724
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "ใบงาน: หอมกลิ่นเครื่องเทศ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107724. (22 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "ใบงาน: หอมกลิ่นเครื่องเทศ". 22 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107724.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ใบงาน: หอมกลิ่นเครื่องเทศ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว