ใบงาน: ถอดรหัสมนุษย์ถ้ำ

979      622
 
Creative Commons License
ใบงาน: ถอดรหัสมนุษย์ถ้ำ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ใบงาน: ถอดรหัสมนุษย์ถ้ำ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : จากการค้นพบภาพเขียนบนผนังถ้ำต่างๆ ทำให้เราทราบว่ามนุาย์ในยุคหินเคยอาศัยอยู่ในถ้ำ ภาพวาดบนผนังถ้ำส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ หรือการล่าสัตว์ รวมถึงภาพสัญลักษณ์เชิงพิธีกรรมโดยเฉพาะภาพวาดสัตว์จำนวนมาก นักวิชาการเชื่อว่ามีความหมายเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ และความปรารถนาให้ล่าสัตว์ได้มากๆ ภาพวาดบนผนังถ้ำจึงเป็นบันทึกภาพเล่าเรื่องที่คนยุคหินหลงเหลือไว้อย่างไม่ได้ตั้งใจ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภาพวาดสัตว์, สื่อการเรียนรู้, มิวเซียมสยาม, ภาพเขียนสี, ภาพวาดบนผนังสัตว์, มนุษย์ยุคหิน, มนุษย์ถ้ำ, ใบงาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.5, ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). ใบงาน: ถอดรหัสมนุษย์ถ้ำ, 22 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107725
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "ใบงาน: ถอดรหัสมนุษย์ถ้ำ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107725. (22 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "ใบงาน: ถอดรหัสมนุษย์ถ้ำ". 22 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107725.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ใบงาน: ถอดรหัสมนุษย์ถ้ำ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว