ใบงาน: เรื่องเล่าจากหลุมศพ

536      641
 
Creative Commons License
ใบงาน: เรื่องเล่าจากหลุมศพ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
- เล่มที่ 2
 
ชื่อเรื่อง : ใบงาน: เรื่องเล่าจากหลุมศพ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ก่อนพุทธศาสนาจะแผ่เข้ามายังดินแแดนสุวรณภูมิ คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามนุษย์มาจากบาดาล เมื่อตายไปแล้วจะกลับไปสู่ถิ่นเดิม จึงฝังเครื่องใช้ เครื่องประดับ สิ่งของมีค่าลงในหลุมศพด้วยเชื่อว่าจะได้นำติดตัวไปใช้ในบาดาล ข้าวของมากมายในหลุมศพล้วนแต่แสดงฐานะของคนตาย เช่น ผู้นำชุมชน ช่างปั้นหม้อ ฯลฯ สิ่งต่างๆ ในหลุมศพจึงเป็นเบาะแสสำคัญในการสืบค้นหาความจริงเกี่ยวกับคนสุวรรณภูมิ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ก่อนประวัติศาสตร์, โลกหลังความตาย, หลุมฝังศพ, ใบงาน, โบราณดี, ความเชื่อ, ดินแดนสุวรรณภูมิ, สื่อเรียนรู้, มิวเซียมสยาม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). ใบงาน: เรื่องเล่าจากหลุมศพ, 22 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107836
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "ใบงาน: เรื่องเล่าจากหลุมศพ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107836. (22 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "ใบงาน: เรื่องเล่าจากหลุมศพ". 22 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107836.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ใบงาน: เรื่องเล่าจากหลุมศพ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว