แห่นาคไปเข้าโบสถ์

793      708
 
Creative Commons License
แห่นาคไปเข้าโบสถ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แห่นาคไปเข้าโบสถ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แห่นาคไปเข้าโบสถ์ ภาพพิมพ์ลายเส้นจากหนังสือพุทธจริยา แต่งโดยพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2445)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสือพุทธจริยา, แพ ตาละลักษณ์, ภาพพิมพ์, ศาสนาพุทธ, แห่นาค, พิธีกรรมทางศาสนา, พระยาปริยัติธรรมธาดา, ภาพพิมพ์ลายเส้น, แห่นาคไปเข้าโบสถ์, ภาพหายาก, หนังสือหายาก, พิธีบวช, ภาพเก่า, หนังสือเก่า, ร.ศ.120, ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ห้องสมุดต้นฉบับ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ห้องสมุดต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์. (2559). แห่นาคไปเข้าโบสถ์, 3 กุมภาพันธ์ 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10910
ห้องสมุดต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์. (2559). "แห่นาคไปเข้าโบสถ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10910. (3 กุมภาพันธ์ 2559)
ห้องสมุดต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์. "แห่นาคไปเข้าโบสถ์". 3 กุมภาพันธ์ 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10910.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แห่นาคไปเข้าโบสถ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว