เทศนาสั่งสอนอุบาสก อุบาศิกา

632      500
 
Creative Commons License
เทศนาสั่งสอนอุบาสก อุบาศิกา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เทศนาสั่งสอนอุบาสก อุบาศิกา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เทศนาสั่งสอนอุบาสก อุบาศิกา ภาพพิมพ์ลายเส้นจากหนังสือพุทธจริยา แต่งโดยพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2445)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์, หนังสือเก่า, ร.ศ.120, ภาพเก่า, เทศนาสั่งสอนอุบาศิกา, การเทศนา, พระพุทธศาสนา, ภาพพิมพ์ลายเส้น, พระยาปริยัติธรรมธาดา, เทศนาสั่งสอนอุบาสก, หนังสือหายาก, พิธีกรรมทางศาสนา, หนังสือพุทธจริยา, ภาพหายาก, แพ ตาละลักษณ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ห้องสมุดต้นฉบับ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ห้องสมุดต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์. (2559). เทศนาสั่งสอนอุบาสก อุบาศิกา, 3 กุมภาพันธ์ 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10911
ห้องสมุดต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์. (2559). "เทศนาสั่งสอนอุบาสก อุบาศิกา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10911. (3 กุมภาพันธ์ 2559)
ห้องสมุดต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์. "เทศนาสั่งสอนอุบาสก อุบาศิกา". 3 กุมภาพันธ์ 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10911.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เทศนาสั่งสอนอุบาสก อุบาศิกา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว