พระสงฆ์ผู้อาวุโสสอนหนังสือบาลีแก่พระสงฆ์

1,482      1,147
 
Creative Commons License
พระสงฆ์ผู้อาวุโสสอนหนังสือบาลีแก่พระสงฆ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พระสงฆ์ผู้อาวุโสสอนหนังสือบาลีแก่พระสงฆ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พระสงฆ์ผู้อาวุโสสอนหนังสือบาลีแก่พระสงฆ์ ภาพพิมพ์ลายเส้นจากหนังสือพุทธจริยา แต่งโดยพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2445)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระสงฆ์, หนังสือเก่า, หนังสือบาลี, ภาพเก่า, สอนหนังสือบาลี, ภาพพิมพ์, สอนหนังสือ, พระยาปริยัติธรรมธาดา, หนังสือหายาก, พระพุทธศาสนา, ภาพพิมพ์ลายเส้น, ภาพหายาก, พระสงฆ์ผู้อาวุโส, หนังสือพุทธจริยา, ประวัติศาสตร์, ศาสนาพุทธ, แพ ตาละลักษณ์, ร.ศ.120
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ห้องสมุดต้นฉบับ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ห้องสมุดต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์. (2559). พระสงฆ์ผู้อาวุโสสอนหนังสือบาลีแก่พระสงฆ์, 3 กุมภาพันธ์ 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10912
ห้องสมุดต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์. (2559). "พระสงฆ์ผู้อาวุโสสอนหนังสือบาลีแก่พระสงฆ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10912. (3 กุมภาพันธ์ 2559)
ห้องสมุดต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์. "พระสงฆ์ผู้อาวุโสสอนหนังสือบาลีแก่พระสงฆ์". 3 กุมภาพันธ์ 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10912.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พระสงฆ์ผู้อาวุโสสอนหนังสือบาลีแก่พระสงฆ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว