เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

676      563
 
Creative Commons License
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ภาพพิมพ์ลายเส้นจากหนังสือพุทธจริยา แต่งโดยพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2445)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์, หนังสือพุทธจริยา, หนังสือหายาก, ภาพพิมพ์, ศาสนาพุุทธ, ภาพหายาก, พุทธศาสนา, ภาพพิมพ์หายาก, ร.ศ.120, พุทธประวัติ, ภาพพิมพ์ลายเส้น, ปรินิพพาน, หนังสือเก่า, ภาพเก่า, เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ห้องสมุดต้นฉบับ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ห้องสมุดต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์. (2559). เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน, 3 กุมภาพันธ์ 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10915
ห้องสมุดต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์. (2559). "เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10915. (3 กุมภาพันธ์ 2559)
ห้องสมุดต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์. "เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน". 3 กุมภาพันธ์ 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10915.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว