แย้

241      192
 
Creative Commons License
แย้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : แย้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แย้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2562). แย้, 9 เมษายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/128818
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2562). "แย้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/128818. (9 เมษายน 2562)
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. "แย้". 9 เมษายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/128818.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (12,582)
จำนวนผู้เข้าชม (1,417)

รีวิว : แย้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว