สร้างสื่อเรียนรู้อย่างง่ายด้วย Macromedia Captivate

590      772
 
Creative Commons License
สร้างสื่อเรียนรู้อย่างง่ายด้วย Macromedia Captivate ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สร้างสื่อเรียนรู้อย่างง่ายด้วย Macromedia Captivate
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สร้างสื่อเรียนรู้อย่างง่ายด้วย Macromedia Captivate
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : CAI, Learning, Macromedia Captivate, LO, e-Learning, สื่อการเรียนการสอน, Learning Object
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2559). สร้างสื่อเรียนรู้อย่างง่ายด้วย Macromedia Captivate, 2 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/13830
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2559). "สร้างสื่อเรียนรู้อย่างง่ายด้วย Macromedia Captivate". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/13830. (2 มีนาคม 2559)
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "สร้างสื่อเรียนรู้อย่างง่ายด้วย Macromedia Captivate". 2 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/13830.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สร้างสื่อเรียนรู้อย่างง่ายด้วย Macromedia Captivate

ไม่พบข้อมูลการรีวิว