วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.2561

ข้อมูลผลงาน

  131      103     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.2561 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.2561
คำอธิบาย :  ประโยชน์ของพรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์ในชีวิตประจำวัน
บริการด้วยมาตรฐาน เป็นมิตร ถูกต้อง ฉับไว คือหัวใจคุณภาพของกลุ่มงานบริหาร บทสัมภาษณ์ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว. MagicTech เทคโนไสยเวทย์และการพัฒนาการเรียนรู้ในประเทศไทย
สร้างจมูกเทียมจากไข่กบ การพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจจับกลิ่น - Graphene filter วิวัฒนาการใหม่การกรองน้ำทะเลเพื่อใช้ดื่มได้ในราคาที่ถูกลง - รถสร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ 3-D
เมื่อขาดอาหารแล้วร่างกายเป็นอย่างไร
นวัตกรรมการขึ้นรูปแม่พิมพ์ผ้าบาติก โดยใช้ CAD/CAM/CNC ตอนที่ 1
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชน ตอนที่ 2
เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพต้านทานโรคแห่งแรกของไทย พร้อมส่งเสริมเกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, MagicTech, Graphene filter, พรีไบโอติกส์, วารสาร, โพรไบโอติกส์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, จมูกเทียมจากไข่กบ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, แม่พิมพ์ผ้าบาติก, เบญจมาศ, เครื่องพิมพ์สามมิติ 3-D, ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, Textbooks, หนังสือ