การค้นหาอิโมิจ (Application for Android Sticker Studio)

ข้อมูลผลงาน

  44      24     
 
Creative Commons License
การค้นหาอิโมิจ (Application for Android Sticker Studio) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การค้นหาอิโมิจ (Application for Android Sticker Studio)
คำอธิบาย :  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   Sticker Studio, Smart phone, ใช้งานโทรศัพท์, เบื้องต้น, มือถือ, iOS, beginner, Application, Mobile, Literacy, แอพพลิเคชั่น, แอปพลิเคชัน, Android
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (11.06 MB)