วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย2559

320      184
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย2559 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย2559
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ข้าวกับคนไทย...สู่งานวิจัยและพัฒนางานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็น ระบบครบวงจร และมีมาตรฐานสากล บทสัมภาษณ์ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรมแลไปข้างหน้าประเทศไทยควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน สำหรับผลิตความร้อนและไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม ชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไปหรือไม่ก้นจ้ำ สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่การประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยวิธีการเปรียบเทียบ ระหว่างห้องปฏิบัติการ (Quality Assurance Using Inter-laboratory Comparisons)มารู้จักกับกรดไขมันชนิด “ทรานส์” การเร่งการเจริญเติบโตมะเขือเทศให้ผลใหญ่ ด้วยสเปรย์อนุภาคนาโนชาวอินโดนีเซียและเอเชียแปซิฟิกตื่นตาตื่นใจ “สุริยุปราคา เต็มดวง”วิธีการใหม่ๆ ทำให้ “น้ำแข็งไหลออก” ง่ายขึ้นเพิ่มพลังงานจากการเคลือบผิวสมาร์ตโฟนการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตอิฐเปลือก ทุเรียนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนสรุปการสัมมนา เรื่อง “การใช้งานอินเทอร์เน็ต ให้มีความปลอดภัย”การทดสอบวัตถุกันเสียพาราเบนในซอสถั่วเหลือง โดยใช้เทคนิค Isotope dilution mass spectrometry (IDMS) : ผลจากการเข้าร่วมเปรียบ- เทียบผลการวัด APMP.QM-S8/APMP.QM-P28ยกท้องร่องสร้างเนินดินทำการเกษตรแบบยั่งยืน สไตล์ชาวตะวันตก53 ปี แห่งการสถาปนา วว. We are a part of your success : เราคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ของท่าน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เทคโนโลยี, ก้นจ้ำ สมุนไพรไทย, สุริยุปราคา, ข้าว, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, เกษตรแบบยั่งยืน, สมาร์ตโฟน, กรดไขมัน, วารสาร, ผลิตความร้อน, อินเทอร์เน็ต, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ซอสถั่วเหลือง, 53 ปี แห่งการสถาปนา วว., น้ำแข็งไหลออก, พาราเบน, ประกันคุณภาพ, อิฐเปลือกทุเรียน, วว, ทรานส์, วิทยาศาสตร์, แก๊สซิฟิเคชัน, สเปรย์อนุภาคนาโน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ, Textbooks
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย2559, 24 มิถุนายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142505
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย2559". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142505. (24 มิถุนายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย2559". 24 มิถุนายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142505.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย2559

ไม่พบข้อมูลการรีวิว