วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2558

355      224
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2558 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2558
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พรรณไม้ในพระนามสมเด็จพระเทพฯก้าววันนี้และวันต่อไป ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทสัมภาษณ์ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว.เศรษฐกิจดิจิทัล คุณพร้อมหรือยังแม่น้ำ พลังงาน และความมั่นคงทางอาหาร สิ่งที่ต้องจัดการและพัฒนาไปพร้อมกัน มหัศจรรย์สมุนไพรไทย "ปวยเล้ง" บำรุงสมองและเสริมสร้างความจำน้ำตาลโตนด (Palm Sugar)เทคโนโลยีชีวภาพที่สวยงามสร้าง "ดอกไม้เปลี่ยนสีได้"ดอกไม้เปลี่ยนสีเมื่อรดด้วยเบียร์ประโยชน์ขี้เถ้าจากบุหรี่นำมาช่วยกรองสารหนูจากน้ำโคมไฟ Aroma therapyเชื่อมทำไมต้องส่ายหัว (เชื่อม) พรีไบโอติกและโพรไบโอติกป้องกันมะเร็งในลำไส้ใหญ่งานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อสานฝันวิสาหกิจไทย60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์และการประชุมสัมมนาวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 วว. วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางนาโนต้านความแก่...เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่ากากองุ่นเหลือทิ้ง จากโรงงานแปรรูปผลไม้วว. เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคเหมาะกับ 5 โรคฮิต ที่พบในผู้สูงอายุ ขนลุก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์, พรรณไม้ในพระนาม, เชื่อม, เทคโนโลยี, พลังงาน, น้ำตาลโตนด, แม่น้ำ, วิสาหกิจไทย, ปวยเล้ง, กากองุ่น, วารสาร, แปรรูปผลไม้, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 60 พรรษา รัตนราชสุดา, อาหาร, ขี้เถ้าบุหรี่, สมุนไพรไทย, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผลิตภัณฑ์อาหาร, ขนลุก, โพรไบโอติก, ดอกไม้เปลี่ยนสี, กรองสารหนู, เศรษฐกิจดิจิทัล, นาโน, พรีไบโอติก, บทสัมภาษณ์, วว, เทคโนโลยีชีวภาพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2558, 27 มิถุนายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142741
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2558". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142741. (27 มิถุนายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2558". 27 มิถุนายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142741.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.2558

ไม่พบข้อมูลการรีวิว