การแสดงลิเกทรงเครื่อง

1,383      776
 
Creative Commons License
การแสดงลิเกทรงเครื่อง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การแสดงลิเกทรงเครื่อง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การแสดงลิเกทรงเครื่องของครูวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศิลปินแห่งชาติ, การแสดงพื้นบ้าน, การแสดง, ลิเกทรงเครื่อง, ลิเก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, คณะกรณ์กัญจนรัตน์, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, บ้านเครื่องครูรัตน์, ภูมรินทร์ สุโกสิ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, คณะกรณ์กัญจนรัตน์, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, บ้านเครื่องครูรัตน์, ภูมรินทร์ สุโกสิ. (2562). การแสดงลิเกทรงเครื่อง, 23 สิงหาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/150435
วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, คณะกรณ์กัญจนรัตน์, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, บ้านเครื่องครูรัตน์, ภูมรินทร์ สุโกสิ. (2562). "การแสดงลิเกทรงเครื่อง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/150435. (23 สิงหาคม 2562)
วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, คณะกรณ์กัญจนรัตน์, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, บ้านเครื่องครูรัตน์, ภูมรินทร์ สุโกสิ. "การแสดงลิเกทรงเครื่อง". 23 สิงหาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/150435.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การแสดงลิเกทรงเครื่อง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว