วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่21 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.49

ข้อมูลผลงาน

  37      16     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่21 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.49 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่21 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค.49
คำอธิบาย :  ไบโอพลาสติก...เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สาหร่ายเห็ดลาบ...ใยอาหารจากป่าดูนลำพัน
ICT Trend 2006
Open Source CMS
พลังงานทดแทนระดับชาติเอทานอลสู่แก๊สโซฮอล์
กระแส...น้ำมันจากเมล็กสบู่ดำ
ราชพฤกษ์
สารสกัดจากโกฐน้ำเต้า
เกมสงครามยาเสพติด
การทดสอบแรงดึง
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
การวัดความหนาของวัสดุโดยเทคโนโลยีคลื่นเสียงอัลทราโซนิกส์
เที่ยวงาน ASEAN Flower Tourism ที่เมืองดาลัด
การศึกษาคุณสมบัติด้านอาหารของสาหร่าย "เห็ดลาบ"
แบคทีเรียไกลดิ้งจากทะเลของประเทศไทย และคุณสมบัติการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   เห็ดลาบ, ASEAN Flower Tourism ที่เมืองดาลัด, มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง, เทคโนโลยีคลื่นเสียงอัลทราโซนิกส์, ราชพฤกษ์, น้ำมันจากเมล็กสบู่ดำ, แบคทีเรียไกลดิ้ง, เอทานอลสู่แก๊สโซฮอล์, สาหร่ายเห็ดลาบ, โกฐน้ำเต้า, เกมสงครามยาเสพติด, ICT Trend 2006, ไบโอพลาสติก, Open Source CMS, การทดสอบแรงดึง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (106.55 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง