วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.47

ข้อมูลผลงาน

  40      19     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.47 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.47
คำอธิบาย :  พระราชปรีชาญาณกับพลังงานทดแทน
ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี...ผู้ว่าการคนใหม่ของ วว.
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ 2547
อนุพรหม...พรรณไม้สกุลใหม่ของโลก
ผักหวานบ้าน ตอนที่ 2 : การทดลองรอบของการตัดแต่งผักหวานบ้าน
กล้วยไม้กับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ข้าวเย็นใต้ : สมุนไพรในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
เบต้ากลูแคนสารมหัศจรรย์จากธรรมชาติ
เมื่อ...เด็กอัจฉริยะไทยไปเมืองโสม
บครัมโยคะ...โยคะเทรนด์ร้อนแห่งปี
พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ ภาพยนต์ และเกมคอมพิวเตอร์ (ตอนจบ)
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการทำงาน
Scenario Planning (II)
การตรวจสอบชิ้นส่วนวิศวกรรมด้วยสเตรนเกจ
มุมไอที : คลังสมอง 2004
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   ข้าวเย็นใต้, ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี, กล้วยไม้กับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ 2547, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการทำงาน, Scenario Planning, อนุพรหม, พระราชปรีชาญาณกับพลังงานทดแทน, เบต้ากลูแคน, ข่าวเทคโนโลยี, ชิ้นส่วนวิศวกรรมด้วยสเตรนเกจ, เด็กอัจฉริยะไทยไปเมืองโสม, ผักหวานบ้าน, สมุนไพรไทย, พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ ภาพยนต์ และเกมคอมพิวเตอร์, คลังสมอง 2004, บครัมโยคะ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (107.47 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง