วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.46

286      229
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.46 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.46
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กำเนิดสถาบัน ผลงานส่วนหนึ่งของ วว. แหล่งรังสรรค์งานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศสัตว์ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดย วว. สัตว์ชนิดใหม่ที่สำรวจพบในประเทศไทยโดย วว. ผลงานด้านการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก (new species) โดยนักวิชาการของ วว. มุมอินเทอร์เน็ตวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มุมอินเทอร์เน็ต, ผลงานส่วนหนึ่งของ วว., ผลงานด้านการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก, กำเนิดสถาบัน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สัตว์ชนิดใหม่ของโลก, สัตว์ชนิดใหม่ที่สำรวจพบในประเทศไทย, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.46, 11 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151371
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.46". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151371. (11 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.46". 11 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151371.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.-มิ.ย.46

ไม่พบข้อมูลการรีวิว