วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.45

278      243
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.45 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.45
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันภาวะเรือนกระจกพรรณไม้ในวรรณคดีไทยโทษผมทำไม ตอน สาบอีแร้งสืบสานตำนานนักล่า (พรรณไม้) ดีบุกวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เส้นใยแก้วนำแสง สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่สมุนไพรในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีนความหลากชนิดของทรัพยากรสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาลำปี หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ยำเทคโน มุมอินเทอร์เน็ตบทบาทของยีนต่อการก่อโรคของเชื้อ Salmonella sp. ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, ดีบุก, มุมอินเทอร์เน็ต, เขาลำปี, เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย, บทบาทของยีน, สมุนไพรในเภสัช, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, พรรณไม้ในวรรณคดีไทย, ยำเทคโน, เส้นใยแก้วนำแสง, สมุนไพรไทย, พรรณไม้, ทรัพยากรสัตว์ป่า, สาบอีแร้ง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.45, 12 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151932
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.45". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151932. (12 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.45". 12 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151932.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.45

ไม่พบข้อมูลการรีวิว