วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.44

309      216
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.44 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.44
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ไบโอดีเซล : พลังงานทางเลือก?ข้อมูลพื้นฐานเรื่องสัตว์ป่า และนกในป่าสะแกราชเพื่อการท่องเที่ยวโทษผมทำไม ตอน นกแสก สื่อมรณะเครื่องบินกับวิทยาศาสตร์แปรแถวสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนไบโอดีเซล...พลังงานทดแทนในฝันของประเทศเกษตรกรรม?เซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์เชื้อเพลิงเอทานอล : ทฤษฎีเกี่ยวกับเอทานอลวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าการศึกษาสาหร่ายผลิตสารพิษในหน่วยผลิตน้ำประปาทหารมุมอินเตอร์เน็ตสมุนไพรในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีนยาทาภายนอก : รูปแบบดั้งเดิมของตำรับยาสมุนไพรที่ไม่ควรมองข้ามยำเทคโนเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษการสำรวจความเป็นพิษต่อพันธุกรรมโดยใช้หน่วยพันธุกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและของเสียจากการเลี้ยงสัตว์ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ป่าสะแกราช, การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, ไบโอดีเซล, การผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, ยำเทคโน, สาหร่าย, สมุนไพรในเภสัช, เครื่องบินกับวิทยาศาสตร์, ยาทาภายนอก, นกแสก สื่อมรณะ, เชื้อเพลิงเอทานอล, เซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์, การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน, มุมอินเตอร์เน็ต, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, ข้อมูลพื้นฐานเรื่องสัตว์ป่า และนก, การสำรวจความเป็นพิษต่อพันธุกรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.44, 12 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151942
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.44". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151942. (12 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.44". 12 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151942.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.44

ไม่พบข้อมูลการรีวิว