วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.43

283      203
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.43 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.43
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พลังงานจากแอลกอฮอล์ความมหัศจรรย์ของพืชนกเจ้าฟ้า สมุนไพรในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีนยำเทคโนเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสิ่งละอันพันละน้อยจากจุลินทรีย์คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารอินทรีย์จากฟาร์มสู่การบริโภคเรื่องราวและหลักการของ HACCPวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าบทบาทและความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชมุมอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มุมอินเตอร์เน็ต, ความมหัศจรรย์ของพืช, เทคโนโลยีสะอาด, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, หลักการของ HACCP, สมุนไพรในเภสัช, ความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืช, จากฟาร์มสู่การบริโภค, ยำเทคโน, นกเจ้าฟ้า, จุลินทรีย์, พลังงานจากแอลกอฮอล์, อาหารอินทรีย์, เทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.43, 16 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151966
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.43". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151966. (16 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.43". 16 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151966.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.43

ไม่พบข้อมูลการรีวิว