วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.41

278      236
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.41 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.41
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : มหันตภัยไฟป่าแสตมป์กับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ISO 9002 รางวัลเกียรติยศชิ้นใหม่ของ วท. (กลุ่มบริการ)ความมหัศจรรย์ของพืชวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเมื่อนกเหล็ก VS นกเล็กเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิตามินและเกลือแร่การหา UNCERTAINTY ที่ให้ความเชื่อมั่นที่ระดับ 95%เมื่อผลการวัดไม่มีลักษณะการแจกแจงแบบปรกติมุมอินเตอร์เนตยำเทคโนระบบบริหารข้อมูลการผลิตสำหรับโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตุรกี...8 ราตรียังน้อยไปวท.บันทึกโพลีแซคคาร์ไรด์จากสาหร่าย ไข่น้ำ : อาหารคุณค่าสูงที่กำลังถูกลืมผลการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อน ณ นครเกียวโตข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แสตมป์กับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, ยำเทคโน, โพลีแซคคาร์ไรด์จากสาหร่าย, การหา UNCERTAINTY, การผลิตสำหรับโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป, ISO 9002, ความมหัศจรรย์ของพืช, มุมอินเตอร์เนต, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, ตุรกี...8 ราตรียังน้อยไป, มหันตภัยไฟป่า, ไข่น้ำ, วท.บันทึก, เมื่อผลการวัดไม่มีลักษณะการแจกแจงแบบปรกติ, ผลการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อน, เมื่อนกเหล็ก VS นกเล็ก, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, วิตามินและเกลือแร่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.41, 16 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151973
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.41". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151973. (16 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.41". 16 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151973.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.41

ไม่พบข้อมูลการรีวิว