วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.41

323      221
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.41 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.41
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พืชพรรณไม้ในป่าบาลา-ฮาลา ป่าใต้สุดแดนสยามแสตมป์กับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กระป๋องเหล็กแปรใช้ใหม่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปเที่ยวพม่า...มาเมื่อปี 40แผ่นยางรองรับโครงสร้างสะพานโรคความดันโลหิตสูง...เด็กๆ ก็เป็นได้การศึกษาโครงสร้างของโลหะผลของวัสดุห่อและช่องระบายอากาศที่มีต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุดอกกล้วยไม้ยำเทคโนการใช้เบนทอไนต์ในการดูดซับโลหะหนักมุมอินเตอร์เนตวิธีการลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักผลไม้ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พืชพรรณไม้ในป่าบาลา-ฮาลา ป่าใต้สุดแดนสยาม, แผ่นยางรองรับโครงสร้างสะพาน, กระป๋องเหล็กแปรใช้ใหม่, การใช้เบนทอไนต์, ไปเที่ยวพม่า...มาเมื่อปี 40, มุมอินเตอร์เนต, การศึกษาโครงสร้างของโลหะ, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, แสตมป์กับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, ยำเทคโน, โรคความดันโลหิตสูง, ผลของวัสดุห่อและช่องระบายอากาศ, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, สารพิษตกค้างในผักผลไม้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.41, 16 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151975
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.41". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151975. (16 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.41". 16 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151975.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.41

ไม่พบข้อมูลการรีวิว