วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2529

711      394
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2529 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2529
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เข่งลำใย, แผ่นฝอยไม้อัดซีเมนต์, การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพของรัตนชาติ, ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นกเจ้าฟ้า, การไฟฟ้าในประเทศไทย, การเลือกที่ตั้ง และการออกแบบงานใบชาสำหรับไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก, การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยสะพานหิน จังหวัดจันทบุรี, แนวทางสำหรับการเลือกชนิดและที่ตั้งเขื่อน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, นกเจ้าฟ้า, เข่งลำใย, แผ่นฝอยไม้อัดซีเมนต์, เพชรพลอยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2529, 17 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152190
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2529". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152190. (17 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2529". 17 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152190.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2529

ไม่พบข้อมูลการรีวิว