ครู 3C สำหรับผู้เรียนยุคใหม่

1,263      610
 
Creative Commons License
ครู 3C สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ครู 3C สำหรับผู้เรียนยุคใหม่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ครูจะต้องมี Creative ในการจัดการเรียนรู้ ใช้การ Coach กระตุ้นศักยภาพผู้เรียน และ Care อารมณ์ความรู้สึกผู้เรียนด้วยความรัก ความเมตตากรุณา เพื่อให้ผู้เรียนที่เป็นคนยุคใหม่สามารถเรียนรู้ไปกับผู้สอนได้อย่างมี Passion และ Growth mindset
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มศว., คนยุคใหม่, กิจกรรมการเรียนรู้, LCCL Books, Passion, Growth mindset, Creative, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้, ครู 3C สำหรับผู้เรียนยุคใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., ครู 3C, ผู้เรียนยุคใหม่, กระตุ้นศักยภาพผู้เรียน, Care, Coach
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.curriculumandlearning.com/upload/Books/Creative Coach Care_1569157791.pdf
URL :
:
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). ครู 3C สำหรับผู้เรียนยุคใหม่, 26 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/153645
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). "ครู 3C สำหรับผู้เรียนยุคใหม่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/153645. (26 กันยายน 2562)
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. "ครู 3C สำหรับผู้เรียนยุคใหม่". 26 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/153645.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ครู 3C สำหรับผู้เรียนยุคใหม่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว