การเรียนรู้บนฐาน Passion : Passion - based Learning

869      473
 
Creative Commons License
การเรียนรู้บนฐาน Passion : Passion - based Learning ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การเรียนรู้บนฐาน Passion : Passion - based Learning
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : Passion – based Learning หรือ การเรียนรู้บนฐานความมุ่งมาดปรารถนา เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองรัก และต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยสร้าง Passion และโค้ชผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จตาม Passion ของผู้เรียน บทบาทผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี Passion และใช้ความมุ่งมั่นพยายามในการเรียนรู้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองรัก, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., การพัฒนาผู้เรียน, การเรียนรู้ของผู้เรียน, การวิจัยในชั้นเรียน, นวัตกรรมการเรียนรู้, LCCL Books, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, มศว.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). การเรียนรู้บนฐาน Passion : Passion - based Learning, 17 ตุลาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/157614
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). "การเรียนรู้บนฐาน Passion : Passion - based Learning". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/157614. (17 ตุลาคม 2562)
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. "การเรียนรู้บนฐาน Passion : Passion - based Learning". 17 ตุลาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/157614.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเรียนรู้บนฐาน Passion : Passion - based Learning

ไม่พบข้อมูลการรีวิว