การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation

10,394      1,341
 
Creative Commons License
การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : Disruptive Innovation คือ นวัตกรรมทางธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology)สร้างนวัตกรรมที่แตกต่างไปจากการดำเนินการทางธุรกิจแบบเดิมๆและสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บัณฑิตวิทยาลัย มศว., ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, มศว., LCCL Books, การพัฒนาผู้เรียน, การเรียนรู้ของผู้เรียน, นวัตกรรมทางธุรกิจ, เทคโนโลยีดิจิทัล, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation, 1 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/158351
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). "การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/158351. (1 พฤศจิกายน 2562)
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. "การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation". 1 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/158351.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation

ไม่พบข้อมูลการรีวิว