การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

1,165      525
 
Creative Commons License
การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แนวคิดหลักการของการวิจัยและพัฒนา ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การวิจัยและพัฒนาทางหลักสูตรและการเรียนรู้ รูปแบบเชิงระบบของการวิจัยและพัฒนาทางหลักสูตรและการเรียนรู้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, LCCL Books, การเรียนรู้ของผู้เรียน, การวิจัยและพัฒนา, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., มศว., การพัฒนาผู้เรียน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร, 17 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/159501
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2562). "การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/159501. (17 พฤศจิกายน 2562)
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. "การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร". 17 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/159501.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว