สูจิบัตรนิทรรศการหมุนเวียน: พม่าระยะประชิด

ข้อมูลผลงาน

  101      108     
 
Creative Commons License
สูจิบัตรนิทรรศการหมุนเวียน: พม่าระยะประชิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สูจิบัตรนิทรรศการหมุนเวียน: พม่าระยะประชิด
คำอธิบาย :  นิทรรศการหมุนเวียน: พม่าระยะประชิด ตีแผ่เรื่องราวชีวิตของคนพม่าในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้รู้จัก เพื่อนบ้าน ในมุมมองใหม่ๆ และเปิดใจยอมรับความหลากหลายในสังคม มีความเข้าใจถึง ที่มา ที่เป็นอยู่ ที่ไปของคนพม่า โดยบอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นและเหตุผลของการออกเดินทาง ตลอดจนนำเสนอกลยุทธ์การดำเนินชีวิตในประเทศไทย รวมถึงสะท้อนประสบการณ์การทำงาน การวางแผนชีวิตในอนาคตและแง่มุมทางวัฒนธรรมที่ทั้งสองชาติมีรากฐานร่วมกันที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น นิทรรศการ พม่าระยะประชิด จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2559
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   virtual exhibition, นิทรรศการหมุนเวียน, ประเพณี, เมียนมา, นิทรรศการเสมือน, ประเทศเพื่อนบ้าน, มิวเซียมสยาม, Burma, Myanmar, วิถีชีวิต, คนพม่าในไทย, วัฒนธรรม, นิทรรศการ 360 องศา, แรงงานต่างด้าว, ชาวพม่า, ความเชื่อ, สังคมคนพม่า, สูจิบัตร, พม่า
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, รูปภาพ