สูจิบัตรนิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน

ข้อมูลผลงาน

  121      115     
 
Creative Commons License
สูจิบัตรนิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สูจิบัตรนิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน
คำอธิบาย :  นิทรรศการหมุนเวียน ประสบการณ์หู สู่อาเซียน เป็นรูปแบบ Sound Installation นำเสนอประสบการณ์ของภูมิภาคอาเซียนผ่านการได้ยิน เสียงที่คุ้นเคยอาจมาจากที่ที่ห่างไกลไปกว่าพันกิโลเมตร บทเพลงที่ฟังดูแตกต่างอาจมาจากคนที่อยู่ข้างเรา และเมื่อเราเปิดหูฟังเสียงของผู้คน ดนตรี เมือง ธรรมชาติ อย่างตั้งใจ ไร้อคติ การเดินทางของเสียงก็จะพาเราไปรู้จักกับอาเซียนที่หลากหลายและคุ้นเคย อีกทั้งยังเป็นของเราทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ มิวเซียมสยามได้รับความร่วมมือจาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปินผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงจากประเทศในอาเซียน จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 20 ธันวาคม 2558
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศิลปินผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงจากประเทศในอาเซียน, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
คำสำคัญ :   มิวเซียมสยาม, ประสบการณ์หู, นิทรรศการ 360 องศา, เสียงอาเซียน, นิทรรศการหมุนเวียน, นิทรรศการเสมือน, นิทรรศการจัดวางเสียง, สูจิบัตร, ASEARN, virtual exhibition, เสียง, Sound installation, ความแตกต่างหลากหลาย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, หนังสือ