ออกแบบผังงานง่ายๆ ด้วย Open Source : Dia

607      1,944
 
Creative Commons License
ออกแบบผังงานง่ายๆ ด้วย Open Source : Dia ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ออกแบบผังงานง่ายๆ ด้วย Open Source : Dia
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ออกแบบผังงานง่ายๆ ด้วย Open Source : Dia
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Open Source Software, OSS, flowchart, ออกแบบผังงาน, DIA, โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์, Diagram
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2559). ออกแบบผังงานง่ายๆ ด้วย Open Source : Dia, 1 เมษายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16741
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2559). "ออกแบบผังงานง่ายๆ ด้วย Open Source : Dia". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16741. (1 เมษายน 2559)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. "ออกแบบผังงานง่ายๆ ด้วย Open Source : Dia". 1 เมษายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16741.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ออกแบบผังงานง่ายๆ ด้วย Open Source : Dia

ไม่พบข้อมูลการรีวิว