ฟอสซิลที่ปราสาทหินพันยอด

572      320
 
Creative Commons License
ฟอสซิลที่ปราสาทหินพันยอด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ฟอสซิลที่ปราสาทหินพันยอด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สตูลจีโอพาร์ค, ธรณีวิทยา, ปราสาทพันยอด, SatunGeopark, เกาะ, ฟอสซิล, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา, สตูล, Fossil, ทะเล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นพพร ม่วงระย้า
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ, นพพร ม่วงระย้า. (2563). ฟอสซิลที่ปราสาทหินพันยอด, 22 กุมภาพันธ์ 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/173630
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ, นพพร ม่วงระย้า. (2563). "ฟอสซิลที่ปราสาทหินพันยอด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/173630. (22 กุมภาพันธ์ 2563)
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ, นพพร ม่วงระย้า. "ฟอสซิลที่ปราสาทหินพันยอด". 22 กุมภาพันธ์ 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/173630.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ฟอสซิลที่ปราสาทหินพันยอด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว