สมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2563

284      359
 
Creative Commons License
สมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2563 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2563
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สมุดบันทึกประจำวัน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2563). สมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2563, 30 เมษายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/180887
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2563). "สมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2563". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/180887. (30 เมษายน 2563)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. "สมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2563". 30 เมษายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/180887.


รีวิว : สมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2563

ไม่พบข้อมูลการรีวิว