สมุดบันทึกประจำวัน สำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2564

215      635
 
Creative Commons License
สมุดบันทึกประจำวัน สำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2564 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สมุดบันทึกประจำวัน สำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2564
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สำหรับนักบริหาร, พุทธศักราช 2564, THAILAND Executive Diary 2021, สมุดบันทึกประจำวัน, สมุดบันทึกประจำวัน สำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2564
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ, อ้างอิง, บรรยาย, รูปภาพ, สไลด์ สื่อนำเสนอ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). สมุดบันทึกประจำวัน สำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2564, 8 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227711
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2564). "สมุดบันทึกประจำวัน สำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2564". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227711. (8 เมษายน 2564)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. "สมุดบันทึกประจำวัน สำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2564". 8 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227711.


รีวิว : สมุดบันทึกประจำวัน สำหรับนักบริหาร พุทธศักราช 2564

ไม่พบข้อมูลการรีวิว