รูปปั้นปู

387      227
 
Creative Commons License
รูปปั้นปู ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : รูปปั้นปู
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Taiwan, รูปปั้นปู, Kaohsiung Exhibition Center, เกาสง, Kaohsiung, ไต้หวัน, รูปปั้นสัตว์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฐิติมา ธรรมบำรุง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2563). รูปปั้นปู, 15 พฤษภาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/182444
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2563). "รูปปั้นปู". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/182444. (15 พฤษภาคม 2563)
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ฐิติมา ธรรมบำรุง. "รูปปั้นปู". 15 พฤษภาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/182444.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (2,895)
จำนวนผู้เข้าชม (1,859)

รีวิว : รูปปั้นปู

ไม่พบข้อมูลการรีวิว