สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย

ข้อมูลผลงาน

  57      22     
 
Creative Commons License
สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย
คำอธิบาย :  รดน้ำ,สาดน้ำ สงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมของอุษาคเนย์
สงกรานต์ : ความซ้ำซ้อนของการเปลี่ยนวันเวลา
สงกรานต์ ในวรรณกรรมและตำนานของคนไท-ไทย
สงกรานต์ : เทศกาลสาดน้ำถิ่นจีน วันวาน และวันนี้
ด่ะจาน : สงกรานต์พม่า เทศกาลเปลี่ยนผ่าน วิถีเกษตร กับความหวังของผู้คน
บุญเดือนห้า-สงกรานต์ ในลาวและอีสานโดยสังเขป
เทศกาลโฮลี สงกรานต์สีในอินเดีย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (28.88 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง