10 อันดับคณะนักร้องประสานเสียงที่ดีที่สุดในประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 2015-2019

622      1,438
 
Creative Commons License
10 อันดับคณะนักร้องประสานเสียงที่ดีที่สุดในประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 2015-2019 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : 10 อันดับคณะนักร้องประสานเสียงที่ดีที่สุดในประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 2015-2019
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดนตรี, คณะนักร้องประสานเสียง, ขับร้อง, การจัดอันดับคณะนักร้องประสานเสียง, รายงาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เมธัส ธรรมลงกรต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เมธัส ธรรมลงกรต. (2563). 10 อันดับคณะนักร้องประสานเสียงที่ดีที่สุดในประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 2015-2019, 9 กรกฎาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184897
เมธัส ธรรมลงกรต. (2563). "10 อันดับคณะนักร้องประสานเสียงที่ดีที่สุดในประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 2015-2019". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184897. (9 กรกฎาคม 2563)
เมธัส ธรรมลงกรต. "10 อันดับคณะนักร้องประสานเสียงที่ดีที่สุดในประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 2015-2019". 9 กรกฎาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184897.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : 10 อันดับคณะนักร้องประสานเสียงที่ดีที่สุดในประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 2015-2019

ไม่พบข้อมูลการรีวิว