ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเยอรมัน

2,823      19,833
 
Creative Commons License
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเยอรมัน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเยอรมัน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเยอรมัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาเยอรมัน, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเยอรมัน, สพฐ.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเยอรมัน, 16 เมษายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20167
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). "ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเยอรมัน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20167. (16 เมษายน 2559)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. "ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเยอรมัน". 16 เมษายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20167.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเยอรมัน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว