พื้นที่นั่งอ่าน อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

1,099      1,414
 
Creative Commons License
พื้นที่นั่งอ่าน อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พื้นที่นั่งอ่าน อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ห้องสมุด, ที่นั่งอ่าน, อาคารช่วงเกษตรศิลปการ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ต้นนนทรี, พื้นที่นั่งอ่าน อาคารช่วงเกษตรศิลปการ, ที่นั่งอ่านหนังสือ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วนิดา ศรีทองคำ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วนิดา ศรีทองคำ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2564). พื้นที่นั่งอ่าน อาคารช่วงเกษตรศิลปการ, 22 กุมภาพันธ์ 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217373
วนิดา ศรีทองคำ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2564). "พื้นที่นั่งอ่าน อาคารช่วงเกษตรศิลปการ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217373. (22 กุมภาพันธ์ 2564)
วนิดา ศรีทองคำ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. "พื้นที่นั่งอ่าน อาคารช่วงเกษตรศิลปการ". 22 กุมภาพันธ์ 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217373.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พื้นที่นั่งอ่าน อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว