วนิดา ศรีทองคำ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,904
  441

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ชั้นหนังสือ ห้อง Eco-Library
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ชั้นหนังสือ, ห้องสมุด, ห้อง Eco-Library, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วนิดา ศรีทองคำ
เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
142
ผู้เข้าชม
32,643
ดาวน์โหลด
17,656
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ชั้นหนังสือ ห้อง Eco-Library 5,904
พื้นที่นั่งอ่าน อาคารช่วงเกษตรศิลปการ 1,099
ห้อง Eco-Library 696
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ 638
เครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ 589

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ 24 กุมภาพันธ์ 2564
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ 24 กุมภาพันธ์ 2564
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ 24 กุมภาพันธ์ 2564
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ 24 กุมภาพันธ์ 2564
พื้นที่นั่งอ่าน อาคารช่วงเกษตรศิลปการ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล