มิวเซียมใต้ดิน@ สถานีสนามไชย: วังช่างมุก

17      12
 
Creative Commons License
มิวเซียมใต้ดิน@ สถานีสนามไชย: วังช่างมุก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : มิวเซียมใต้ดิน@ สถานีสนามไชย: วังช่างมุก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เล่าเรื่อง "วังช่างมุก"

วังท้ายวัดพระเชตุพนฯเปรียบเสมือนศูนย์รวมงานหัตถศิลป์สำคัญของไทย เนื่องด้วยเจ้าของวังแต่ละพระองค์ล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเชิง ช่างทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมช่างมุกที่มีหน้าที่ในการทำเครื่องประดับมุก

 

เครื่องประดับมุก คือ งานที่ทำจากเปลือกหอยโข่ง อันเป็นหอยทะเลที่มีเปลือกให้ความแวววาว สะท้อนแสงเป็นสีสันต่างๆ ในการผลิตจะต้องนำเปลือกหอยมาต่อยและแต่งเป็นชิ้นย่อย ฉลุให้เป็นลวดลายต่างๆ และนำไปติดลงบนพื้นผิวภายนอกของวัตถุ

 

หลักฐานชั้นเยี่ยมที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นสำนักผลิตเครื่องประดับมุกมาก่อนก็คือเปลือกหอยมุกจำนวนมหาศาลที่พบกระจัดกระจายในพื้นที่ ก็ด้วยมีเจ้าของวังถึง 3 พระองค์ที่ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมมุก นั่นคือ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 และกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ในสมัยรัชกาลที่ 5

ตัวอย่าง บานประตูมุกอุโบสถวัดราชบพิธอันงดงามนี้ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือช่างในสำนัก กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ เดิมเป็นหน้าต่างปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาก่อน ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หลังคา จึงได้ถอดเอาบานมุกออกและได้ชะลอไปติดตั้งเป็นบานประตูหน้าต่างของพระอุโบสถวัดราชบพิธแทนจวบจนปัจจุบัน

 

เรื่องราว "ช่างวัมุก" จัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการใหม่ของมิวเซียมสยามภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสนามไชย บอกเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินบริเวณด้านหน้าอาคารของมิวเซียมสยามซึ่งมีการขุดค้นทางโบราณคดี ค้นพบหลักฐานโบราณวัตถุมากมายที่เป็นพยานหลักฐานของการใช้พื้นที่แห่งนี้หลายยุคหลายสมัยทับซ้อนกัน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เคยเป็นพื้นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ ต่อมาถูกปรับพื้นที่ใหม่ใช้เป็นที่ตั้งของวังเจ้านายหลายพระองค์ในช่วงรัชกาลที่ 3-5 จนกระทั่งสุดท้ายกลายมาเป็นที่ตั้งของอาคารกระทรวงพาณิชย์ในรัชกาลที่ 6 และเปลี่ยนการใช้งานอาคารอีกครั้งโดยปรับมาใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการของมิวเซียมสยามในปัจจุบัน มิวเซียมใต้ดินทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์เมือง, มิวเซียมสยาม, หลักฐานชั้นต้น, พื้นที่เมืองเก่า, เครื่องเคลือบ, ย่านท่าเตียน, นิทรรศการใต้ดิน, วังท้ายวัด, สถานีสนามไชย, ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย, วังท้ายวัดพระเชตุพน, ช่างหอยมุก, โบราณวัตถุ, การศึกษาประวัติศาสตร์, รัตนโกสินทร์, ป้อมบางกอก, เกาะรัตนโกสินทร์, ประวัติศาสตร์พื้นที่, ท้องพระโรง, กรุงเทพฯ, Bangkok underground, วังช่างมุก, ป้อมวิไชยเยนทร์, การขุดค้น, การติดต่อค้าขาย, ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ, ใต้ดิน, เกือกม้า, สถานีรถไฟฟ้า, ภูมิปัญญาโบราณ, ประวัติศาสตร์ไทย, กระดูกสัตว์, เศษกระเบื้องเซรามิค, เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องแก้ว, ประวัติศาสตร์ชุมชน, หลุมขุดค้นโบราณคดี, สังคมไทย, วังเจ้านาย, การศึกษาอดีต, เจ้านายสยาม, พิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน, โบราณคดี, แหล่งเรียนรู้, ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม, วังท้ายวัดโพธิ์, โบราณสถาน, กระทรวงพาณิชย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). มิวเซียมใต้ดิน@ สถานีสนามไชย: วังช่างมุก, 10 มิถุนายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229298
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). "มิวเซียมใต้ดิน@ สถานีสนามไชย: วังช่างมุก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229298. (10 มิถุนายน 2564)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "มิวเซียมใต้ดิน@ สถานีสนามไชย: วังช่างมุก". 10 มิถุนายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229298.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (10,184)
จำนวนผู้เข้าชม (4,767)

รีวิว : มิวเซียมใต้ดิน@ สถานีสนามไชย: วังช่างมุก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว