ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม: งานวิจัยวิทยาศาสตร์ในชุมชน

253      41
 
Creative Commons License
ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม: งานวิจัยวิทยาศาสตร์ในชุมชน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม: งานวิจัยวิทยาศาสตร์ในชุมชน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ \"ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม\" ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำเกษตรวิถีพึ่งตนเอง ถ่ายทอดเรื่องราวงานวิจัยส่วนหนึ่งในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ ได้ดำเนินการเองและทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร- การแก้ปัญาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน- กลุ่มวิจัยทักษะการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน มจธ. กับเครือข่ายป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา- เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับชีวิต- พืชสมุนไพรในป่าตะวันออก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พืชสมุนไพร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เกษตรกรรม, เกษตร, การวิจัย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กฤษณพงศ์ กีรติกร,ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, มูลนิธิวนเกษตร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม, อดิศัย เรืองจิระชูพร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/mr-wiboon/
URL :
กฤษณพงศ์ กีรติกร,ดร., สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, มูลนิธิวนเกษตร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม, อดิศัย เรืองจิระชูพร. (2564). ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม: งานวิจัยวิทยาศาสตร์ในชุมชน, 24 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229442
กฤษณพงศ์ กีรติกร,ดร., สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, มูลนิธิวนเกษตร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม, อดิศัย เรืองจิระชูพร. (2564). "ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม: งานวิจัยวิทยาศาสตร์ในชุมชน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229442. (24 เมษายน 2564)
กฤษณพงศ์ กีรติกร,ดร., สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, มูลนิธิวนเกษตร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม, อดิศัย เรืองจิระชูพร. "ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม: งานวิจัยวิทยาศาสตร์ในชุมชน". 24 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/229442.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (19,352)
จำนวนผู้เข้าชม (14,907)
จำนวนผู้เข้าชม (10,457)

รีวิว : ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม: งานวิจัยวิทยาศาสตร์ในชุมชน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว