ตัวอย่างหนังสือภายนอก

38,256      63,835
 
Creative Commons License
ตัวอย่างหนังสือภายนอก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ตัวอย่างหนังสือภายนอก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ตัวอย่างหนังสือภายนอก ตามประกาศหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสือภายนอก, Word Processor, หนังสือราชการ, โปรแกรมการพิมพ์, การพิมพ์, Word, การพิมพ์หนังสือราชการ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2558). ตัวอย่างหนังสือภายนอก, 1 มิถุนายน 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/578
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2558). "ตัวอย่างหนังสือภายนอก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/578. (1 มิถุนายน 2558)
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. "ตัวอย่างหนังสือภายนอก". 1 มิถุนายน 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/578.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (24,803)
จำนวนผู้เข้าชม (23,506)

รีวิว : ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว