แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

10,557      5,378
 
Creative Commons License
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ออกแบบกิจกรรมโดยนางสุนันทา สร้อยสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระแก้ว นครราชสีมา ใช้สำหรับสอนนักเรียนในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : STEM, สะเต็มประถม, กิจกรรมสะเต็มศึกษา, สะเต็มศึกษา, แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา, สะเต็ม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุนันทา สร้อยสวัสดิ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุนันทา สร้อยสวัสดิ์. (2560). แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา, 22 เมษายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58414
สุนันทา สร้อยสวัสดิ์. (2560). "แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58414. (22 เมษายน 2560)
สุนันทา สร้อยสวัสดิ์. "แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา". 22 เมษายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58414.


รีวิว : แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว