ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547

1,435      1,284
 
Creative Commons License
ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชินูปถัมภ์, ธวัช ปุณโณทก, เอกลักษณ์ของชาติ, เครื่องมือ วิเคราะห์ทางเคมี, สุนทร บุญญาธิการ, ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ประกาศเกียรติคุณโครงการดีเด่นของชาติ, ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ เกียรติ, ทรงวุฒิ ชินวัตร, เกียรติภูมิของไทย, Flow Injection Analysis, คุณหญิงโรส บริบาลบุรี ภัณฑ์, ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ, เกตุ กรุดพันธ์, การรักษาโรค มาลาเรีย, ผลงานดี เด่นของชาติ, โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสาน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นของชาติ, ใจคำ ตาปัญโญ, อุ้ยสอนหลาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2562). ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547, 26 กรกฎาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60068
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2562). "ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60068. (26 กรกฎาคม 2562)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. "ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547". 26 กรกฎาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60068.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547

ไม่พบข้อมูลการรีวิว