เข็มกลัดดอกไม้

1,336      1,746
 
Creative Commons License
เข็มกลัดดอกไม้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เข็มกลัดดอกไม้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ทำดอกไม้ติดเสื้อครุยรับปริญญา เพื่อแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต M.P.H.M. รุ่นที่ 30 ที่จบการศึกษาไปเมื่อปีที่แล้ว และมารับปริญญาในปี 2560 นี้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอกกล้วยไม้, เข็มกลัดดอกไม้, รับปริญญา, นักศึกษาอาเซียน, 2559
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, อริสา โพธิ์ใย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, อริสา โพธิ์ใย. (2560). เข็มกลัดดอกไม้, 16 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70043
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, อริสา โพธิ์ใย. (2560). "เข็มกลัดดอกไม้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70043. (16 กันยายน 2560)
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, อริสา โพธิ์ใย. "เข็มกลัดดอกไม้". 16 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70043.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เข็มกลัดดอกไม้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว