โปสเตอร์กลุ่มแมลงทางการเกษตร

3,921      2,246
 
Creative Commons License
โปสเตอร์กลุ่มแมลงทางการเกษตร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โปสเตอร์กลุ่มแมลงทางการเกษตร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โปสเตอร์กลุ่มแมลงทางการเกษตร, แมลง, โปสเตอร์, กลุ่มแมลงทางการเกษตร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Full Course, Unit of Study, กิจกรรม และ Labs, Mobile App, อื่นๆ, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว. (2558). โปสเตอร์กลุ่มแมลงทางการเกษตร, 19 ธันวาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7178
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว. (2558). "โปสเตอร์กลุ่มแมลงทางการเกษตร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7178. (19 ธันวาคม 2558)
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว. "โปสเตอร์กลุ่มแมลงทางการเกษตร". 19 ธันวาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/7178.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โปสเตอร์กลุ่มแมลงทางการเกษตร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว