ธนบัตรไทยแบบ 9

ชื่อเรื่อง : ธนบัตรไทยแบบ 9
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ธนบัตรไทยแบบ 9 มีรูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ ๔ แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี ๖ ชนิดราคา ได้แก่ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑ ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบเก้า มีระยะเวลาการนำออกใช้นานกว่า ๒๐ ปี ประชาชนจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละชนิดราคาจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สีของธนบัตรแบบเก้า เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบัน​
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ธนบัตรไทย, รัชกาลที่ 9, ร.9, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ในหลวง, พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์, แบบ 9
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/Banknote_Series09.aspx
URL :
:
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). ธนบัตรไทยแบบ 9, 30 ตุลาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/74147
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "ธนบัตรไทยแบบ 9". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/74147. (30 ตุลาคม 2560)
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. "ธนบัตรไทยแบบ 9". 30 ตุลาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/74147.


รีวิว : ธนบัตรไทยแบบ 9

ไม่พบข้อมูลการรีวิว